Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
Aktuelt170 permitterte på Stiftelsen Norsk Folkemuseum

170 permitterte på Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Koronaepidemien har ført til en momentan stans i publikumsinntekter, og stiftelsen blir derfor nødt til å permittere ansatte helt eller delvis for ikke å gå med underskudd, skriver museet i en pressemelding.

Les også leserinnlegg fra NTL: Fagforening kritisk til museumspermitteringer

Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av totalt seks museer. Foruten Folkemuseet på Bygdøy, er Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Ibsenmuseet og Eidsvoll 1814, del av stiftelsen. Totalt hadde museet 220 årsverk i 2018 i følge museumsstatistikken. Nå permitteres altså 170, de fleste 50 prosent i følge museet.

Avhengig av høye egeninntekter

Stiftelsen hadde i 2018 et statlig driftstilskudd på ca. 170 mill. kroner. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å kunne beholde de ansatte i fulle stillinger, skriver direktør Olav Aaraas i pressemeldingen.

– Stiftelsen har gjennom de siste årene arbeidet målrettet med å øke egeninntektene, noe staten både har lagt stor vekt på og oppmuntret oss til, sier direktør Olav Aaraas.

– Vi har hele tiden drevet godt og stiftelsens ulike museer henter hvert år inn over 100 millioner kroner i ulike egeninntekter. Den uventede epidemien og de omfattende tiltakene som er satt i verk for å kontrollere den, har derfor rammet oss hardt. Stengningen av museene fra 13. mars førte til en momentan stans i publikumsinntektene. Lukkingen av grensene har tømt landet for utenlandske turister, og alle besøk er avbestilt, forteller Aaraas.

Nødvendig for å sikre fremtidig drift

– For å sikre fortsatt drift av stiftelsen, er permitteringer helt nødvendig i den krisesituasjonen vi er i, sier Aaraas.

Alle avdelingene vil bli berørt av de midlertidige permitteringene. For flere av de ansatte har arbeidsoppgavene falt helt bort som følge av at museene ble stengt. Mange har derfor blitt permittert 100 prosent, mens de aller fleste er permittert 50 prosent. Museet har forsøkt å fordele permitteringene slik at flest mulig kan fortsette sitt arbeide med redusert tid, kommer det fram i pressemeldingen.

Ingen kompenasjon

KODE i Bergen var tidlig ute med å sende permitteringsvarsler, men flere andre museer har også permittert ansatte den siste uken. I følge en artikkel i Forskerforum er minst 300 museumsansatte nå permittert i museer over hele landet. Kompensasjonsordningen for kulturlivet som ble lansert sist uke gjelder ikke for institusjoner som mottar fast driftstilskudd over statsbudsjettet, og dermed heller ikke for de fleste norske museer.

Les også leserinnlegg fra NTL: Fagforening kritisk til museumspermitteringer

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser