Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
Vårt prosjektFull kontroll over hele opplegget

Full kontroll over hele opplegget

Om demokratilæringsprosjektet, eller om det å overta og gi fra seg et nasjonalmonument.

I løpet av natten hadde noen lagt inn en merkverdig bloggpost på Eidsvoll 1814 sin nettside. En slags revolusjonserklæring.

«Skrik fyller korridorene i det en ny æra er i full anmarsj. Ikke lenger skal korridorene fylles med det samme gamle, nå skal nytt blod gi nytt liv til museet. For første gang i Norge skal ungdommer med null kompetanse ta over et fullt fungerende museum. Kommer de til å feile? Kommer det til å overgå alle forventninger? Alt vi vet er at ungdommene fra 6. til 9. september har full kontroll over museet. Full kontroll over hele opplegget. Null kontroll over hva de driver med. Dette er en seanse du ikke vil gå glipp av. Nå har ungdommen tatt over!»

WORKSHOPS OG ØVINGER

De nye makthaverne på Eidsvoll 1814, som kunngjorde sin ankomst med slik attitude på nett, var 80 elever i tredjeklasse på Eidsvoll videregående skole, alle i alderen 17–18 år, og deres overtagelse av museet kom ikke uventet. Snarere var den ønsket og lenge forberedt.

PÅ INSTA OG SNAP: Hver morgen møtes elevenes egen kommunikasjonsgruppe for å legge planer for nye fremstøt på sosiale medier. Elevene fikk også kontroll over museets nettsider. FOTO: BJØRG HEXEBERG / EIDSVOLL 1814
PÅ INSTA OG SNAP: Hver morgen møtes elevenes egen kommunikasjonsgruppe for å legge planer for nye fremstøt på sosiale medier. Elevene fikk også kontroll over museets nettsider. FOTO: BJØRG HEXEBERG / EIDSVOLL 1814

De fleste av elevene hadde vi på museet jobbet sammen med i to år allerede som del av en større satsning på demokratilæring for unge i samarbeid med skolen. Det siste halvåret hadde vi dessuten gjennomført en serie intensive workshops og øvinger sammen, som forberedelser til det fire dager lange arrangementet «Ta over 2017». Nå stod altså elevene klare til å overta grunnlovsstedet med den restaurerte Eidsvollsbygningen og Rikssalen.

SLAGPLANEN KLAR: Siste faktasjekk på google før elever kledd i kostymer fra 1814 går for å spille historiske rollefigurer i Eidsvollsbygningen under Ta over 2017. FOTO: BJØRG HEXEBERG
SLAGPLANEN KLAR: Siste faktasjekk på google før elever kledd i kostymer fra 1814 går for å spille historiske rollefigurer i Eidsvollsbygningen under Ta over 2017. FOTO: BJØRG HEXEBERG

I tillegg skulle de ta over Demokratisenteret i Wergelands hus, samt ansvarsområder som administrasjon og ledelse, omvisninger, kommunikasjon, markedsføring, resepsjon, vertskap, butikk- og kafédrift.

EN MODNET AMBISJON

For Eidsvoll 1814 var «Ta over» på mange måter det logiske høydepunktet i en langvarig satsning på å styrke unges aktive deltagelse i museet. Vi snakker her om en målsetning vi deler med flere museer som søker etter nye metoder for å involvere publikum i skapende prosesser, såkalt «co-creation», slik blant andre Nina Simon har beskrevet i boken The Participatory Museum (2010). Gradvis hadde en ambisjon modnet rundt ideen om å gi et reelt og forsøksvis mer radikalt innhold til mantraet «publikumsmedvirkning». Hvor langt er det egentlig mulig å strekke konseptet? Og hvor langt kan vi ta dette, uten å gå på akkord med vernehensyn og sikkerhet ved et av landets viktigste nasjonalmonument? Hensikten med «Ta over» var likevel ikke å teste grenser eller å gå lengre enn de fleste bare for å ha gjort det. For museet var dette primært en satsning for å løfte frem ungdom, deres ytringer og deres betydning som demokratiske medborgere.

VALGTID: Casper Olsvik (18) leder Ungdomspartidebatten 2017 i Wergelands hus. Ambisjonen var å heve valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere på Romerike. FOTO: TORLEIF HAMRE / EIDSVOLL 1814
VALGTID: Casper Olsvik (18) leder Ungdomspartidebatten 2017 i Wergelands hus. Ambisjonen var å heve valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere på Romerike. FOTO: TORLEIF HAMRE / EIDSVOLL 1814

Av den grunn var arrangementet også lagt direkte inn mot høstens stortingsvalg, der taover-elevene fra Eidsvoll videregående var førstegangsvelgere. Som museumsledere fikk elevene fra Eidsvoll i en tilmålt periode myndighet og mulighet til å skape egne arrangementer for publikum på grunnlovsstedet.

Den anledningen grep de fullt og helt, og på programmet stod blant annet politiske debatter, fagdager for andre førstegangsvelgere, spesiallagde omvisninger, skuespill med historiske rollefigurer og spøkelsesvandring med tema fra 1814. I tillegg la en gruppe elever ut på kampanjetur med oppfordring til andre unge om å bruke stemmeretten.

ARBEIDSKREVENDE. ANBEFALES!

«Ta over» er et konsept som kan overføres til andre typer museer, og til andre kulturinstitusjoner, og det kan utformes på ulike måter.

DEN UNGE FALSEN: Elevene skrev manus og tolket de historiske rollene selv. I fire dager spilte Oda (18) «grunnlovs- faderen», Christian Magnus Falsen. FOTO: BJØRG HEXEBERG / EIDSVOLL 1814
DEN UNGE FALSEN: Elevene skrev manus og tolket de historiske rollene selv. I fire dager spilte Oda (18) «grunnlovs- faderen», Christian Magnus Falsen. FOTO: BJØRG HEXEBERG / EIDSVOLL 1814

Tiltaket kan skaleres ned til å gjelde en spesifikk driftsoppgave, eller det kan kjøres på tvers i organisasjonen og involvere nesten alle ansatte i veilederroller, slik vi gjorde det på Eidsvoll. Konseptet er arbeidskrevende, men kan også være svært givende for museer som søker ny kunnskap om viktige publikumsgrupper og vil skape nye typer museumsopplevelser. Og som vi erfarte til fulle denne høsten: Dette er en unik anledning til å lære, til bedre å forstå og videreutvikle egne praksiser gjennom vitaliteten i de unges måte å drive museum. Prøv selv.

FAKTA// TA OVER 2017:

❱❱ 80 vgs-elever tok over driften av Eidsvoll 1814 i fire dager i september.
❱❱ Overtakelsen markerte finalen i det treårige prosjektet Demokratilæring for barn og unge.
❱❱ Taover-konseptet er hentet fra den politiske sfære, og er prøvd av blant annet Europarådet.
❱❱ Prosjektet er delfinansiert av Kulturrådets samfunnsrolleprogram.
❱❱ Deltagernes dokumentasjon av «Ta over 2017» på www.eidsvoll1814.no

TEKST: André Larsen Avelin, koordinator for Ta Over, Eidsvoll 1814, Stiftelsen Norsk Folkemuseum
TEKST: André Larsen Avelin, koordinator for Ta Over, Eidsvoll 1814, Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser