Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltHåp i Nasjonalgalleriet

Håp i Nasjonalgalleriet

Nasjonalmuseet har flyttet og åpnet. Det gamle Nasjonalgalleriet står stengt på fjerde året. Ved nyttår går leiekontrakten med Statsbygg ut.

Interessentene og ideene er mange, engasjementet er stort. Ansvarlige myndigheter glimrer med sitt fravær. Det så vi sist på Museumsnytts debatt i oktober.

Nå foreligger filmen fra arrangementet, se også lenger ned i artikkelen

De tomme kulturbyggene

Det er ikke første gang det skjer: Museer eller andre kulturinstitusjoner identifiserer behov for mer plass og moderne fasiliteter og bygger nytt, lekkert og dyrt. Tilbake står det gamle bygget. Deichmann i Oslo ble solgt til Møller Eiendom, framtiden er usikker for bygget som huset Samtidskunstmuseet i Oslo, Kunstindustrimuseet i Trondheim og Munchmuseet.

Nasjonalgalleriet stengte for publikum den 13. januar 2019. Ingen besøkende har vært inne i praktbygget på nesten fire år. Men 11. oktober var det igjen lys i vinduet og engasjert snakk i gangen. Da ønsket Museumsnytt velkommen til en kulturdebatt og lanseringsfest av de sjeldne.

Foto: Arne Olav Hageberg

Et produktivt ordskifte

Vi lukket opp dørene til det stengte Nasjonalgalleriet og gikk inn. Sammen med oss var de heldige som hadde klart å kapre de snaue hundre plassene i salen, samt innledere og paneldebattanter som til sammen representerte et ikke ubetydelig knippe norske kulturinstitusjoner: direktøren for henholdsvis Nasjonalmuseet, Norsk Folkemuseum, Stiklestad Nasjonale og Nationaltheatret, tidligere direktør for Nordnorsk Kunstmuseum, styreleder for Guttormsgaard arkiv, styreleder for Nasjonalgalleriets venner, prosjektleder for mulighetsstudien for Nasjonalgalleriet produsert av Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen DNB og Riksantikvaren. Men ingen fra Kulturdepartementet.

– Nasjonalmuseets støttespiller har gode adresser og dårlig oppdragelse, sa ordstyrer Agnes Moxnes i sin innledning. Sånn har det nok vært historisk. Det har gått en kule varmt i avisspaltene og ulike Facebook-tråder.

Men inntrykket etter debatten denne oktoberkvelden er annerledes. Vi vet ikke om det skyltes den kyndige ordstyreren og/eller andre ting, men resultatet var en disiplinert, engasjert og nyansert debatt. Debattantene har ulike behov og perspektiver, men deler en vilje til å lytte til andre og søke konstruktive løsninger.

SIVILISERT: Paneldeltakerne hadde ulike syn hva som var det beste for Nasjonalgalleriet, men likevel evne til å diskutere nyansert og lydhørt. F.v. Heidi Anett Øvergård Beistad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nina Refseth fra Norsk Folkemuseum, Karin Hindsbo fra Nasjonalmuseet, Bjørne Grimsrud som har jobbet med å utrede Nasjonalgalleriet for Statsbygg og sitter i styret for Kulturhistorisk museum og Riksantikvar Hanna Geiran Foto: Arne Olav Hageberg

– Håper dere tar mange bilder

– Kulturdepartementet skulle sett dette, denne interessen og energien. Jeg håper dere tar mange bilder i kveld, sa Martin Eia-Revheim fra Sparebankstiftelsen DNB. Han presenterte mulighetsstudien for etterbruk av Nasjonalgalleriet, som han har vært prosjektleder for og som ble bestilt fra stiftelsen og Nasjonalmuseet i 2018. Siste del ble overrakt Kulturministeren i januar 2022.

Sparebankstiftelsen DNB har en historisk tilknytning til Nasjonalgalleriet, det var takket være en stor pengegave fra Christiania Sparebank i 1871 at Nasjonalgalleriet ti år seinere kunne flytte inn i et nytt museumsbygg på Tullinløkka. Stiftelsen feirer i år sitt 200 års-jubileum, og har i den forbindelse tilbudt å bidra til rehabiliteringen med 150 av de 390 millionene den er anslått til. Tilbudet står ut året.

Martin Eia-Revheim i samtale med ordstyrer Agnes Moxnes. Foto: André Larsen Avelin

Ny kunnskap på bordet

Prosjektgruppen har ikke fått noen direkte respons fra departementet, men i mai kunne de lese i Aftenposten at Kulturministeren vil utrede muligheten av å flytte Nationaltheatret inn i det gamle kunstmuseet, samt under bakken i Tullinløkka utenfor.

Statsbygg fikk i oppgave å utrede denne muligheten. De har utredet det området før, i 2016, og anbefalte da Universitetet i Oslo som eier og Kulturhistorisk museum som bruker. Den nye utredningen foreligger, men er unndratt offentligheten.

Dermed er Nasjonalgalleriets fremtid fortsatt uviss, men mye ny kunnskap, innsiktsfulle betraktninger og viktige perspektiv er nå lagt på bordet. Vi håper ansvarlige myndigheter og beslutningstakere lytter, og også ser verdien i en åpen, offentlig samtale om dette viktige museumsbygget.

DET BLE DOKUMENTERT: Heldigvis for Museumsnytt lager Medieoperatørene film om Nasjonalmuseets flytting. Her er Birgitte Sigmundstad og Line Lyngstadaas i full sving. Vi har fått tilgang til opptaket. Foto: Arne Olav Hageberg

Se filmen

Arrangementet ble filmet, av dokumentarfilmselskapet Medieoperatørene som lager film om Nasjonalmuseets flytteprosess.

 Se filmen her

Det går fint å se filmen i sin helhet, men for noen vil det være mer aktuelt å se utvalgte deler. Her er tidene for de ulike sekvensene:

00.00.12 Velkommen ved Ellen Lange, redaktør Museumsnytt
00.12.00 Innledning ved Agnes Moxnes, ordstyrer
00.15.00 Nye historier. Martin Eia-Revheim, prosjektleder for Mulighetsstudien produsert av Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet
00.28.25 Arkivet i galleriet. Ellef Prestsæter, styreleder i Guttormsgaards arkiv
00.41.06.[NO] Nasjonalgalleriet for Sápmi. Jérémie McGowan, designer og tidligere direktør ved Nordnorsk kunstmuseum.
00.47.00 Teateret i galleriet. Marta Færøvik Hjelle, direktør Nationaltheatret
00.55.30 Hva vil Nasjonalgalleriets venner? Hans Christian Magnus, styreleder i foreningen
1:02:00 Paneldebatt
1:32:00 Spørsmål fra salen
1.45:00 Sluttappell fra debattdeltakerne

Foto: Arne Olav Hageberg

Se bakgrunn for arrangementet i artikkelen Nasjonalgalleriet: Hva skjer? 

Se også Aftenpostens artikler i etterkant av debatten, Alt i det blå for Nasjonalgalleriet og Sterke reaksjoner på at Nasjonalgalleri-avklaring ikke kommer i år.

Foto: Arne Olav Hageberg

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Forrige artikkel
Neste artikkel
Annonse
Annonser