Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
Museumsnytt anbefalerKonkret og inspirerande om tilrettelegging

Konkret og inspirerande om tilrettelegging

Alle veit at musea skal vera universelt utforma og at ein skal strekke seg langt for å legge til rette for å vera relevant for eit mangfaldig samfunn.

Hanna Mellemsæther

BARE GJØR DET!
Museene i Sør-Trøndelag MiST, 2017

Alle veit at musea skal vera universelt utforma og at ein skal strekke seg langt for å legge til rette for å vera relevant for eit mangfaldig samfunn. Men kva tyder alle desse utrykka om tilgjengelegheit og mangfald, kva seier lovverket, kven samarbeider ein med, korleis kjem ein i gang, kva kostar det og kva er godt nok? Dette, og mange andre spørsmål, har Hanna Mellemsæther adressert i denne lettleste og oversiktlege handboka i tilrettelegging av museum. Boka er basert på interne kurs i MiST, FunkTek-prosjektet i Gøteborg og erfaring frå ei rekke nasjonale og internasjonale prosjekt. Gjennom ni kapittel går boka rett på sak og gir lesarar både konkrete og gode råd for å komme i gang, og ik-kje mist inspirasjon til å finne dei enkle løysingane som gjer at ein kjem vidare. Utan å røpe for mykje kan ein vel seie at tittelen summerer godt opp tilnærminga til tilgjengelegheit i denne handboka. Boka anbefalast på det varmaste til alt frå formidlarar, designarar, direktørar, konservatorar og teknikarar til styremedlemmer og samarbeidspartnarar.

Handboka kan lastas ned som PDF frå:
https://mist.no/bare-gjor-det eller bestillast frå post@mist.museum.no

 

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser