Kontakt oss

Har du en idé til en artikkel? Eller et debattinnlegg? Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.

Kommende papirutgaver
Nr. 2/23 Utkommer 9. juni. Tema: Museum og politikk
Nr. 3/23 Utkommer 29. september. Tema: Periferi
Nr 4/23 Utkommer 1. desember. Tema: Humor

Ansvarlig redaktør
Ellen Lange Tlf. +47 482 58 183

Redaksjonsrådet
Nina Høye, Tone Cecilie Simensen Karlgård (Kulturhistorisk Museum, UiO), André Larsen Avelin (Eidsvoll 1814, Norsk Folkemuseum), Hanna Mellemsether (Stiklestad Nasjonale Kultursenter), Marianne A. Olsen (Perspektivet Museum), Máret Steinfjell (RiddoDuottarMuseat), Eli Hausken (Universitetsmuseet i Bergen)

Layout papirutgaven: Polinor
Design papirutgaven: Mediamania
Webdesign: DigiLove

 

[bws_google_captcha]