Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltKulturarv bakerst i køen

Kulturarv bakerst i køen

Fagrådet som er opprettet for Den kulturelle skolesekken, Kulturtanken, har ingen medlemmer med bakgrunn fra kulturarvfeltet. Kulturarvmiljøet reagerer.

Kulturdepartementet (KUD) og Kunnskapsdepartementet (KD) oppnevnte 31. mars fire medlemmer og ett varamedlem hver til Kulturtankens fagråd, i tillegg til leder som ble oppnevnt felles av begge departementene.

 

Uheldig at ikke alle fagområdene er representert, mener Liv Ramskjær, generalsekretær i Museumsforbundet. Foto: Ingrid Danbolt
Uheldig at ikke alle fagområdene er representert, mener Liv Ramskjær, generalsekretær i Museumsforbundet. Foto: Ingrid Danbolt

SUPPLERER KOMPETANSE
Fire av Den kulturelle skolesekkens (DKS) seks fagområder er godt dekket gjennom medlemmene oppnevnt av KUD. Kulturarvfeltet er det eneste av fagområdene som ikke er representert i det hele tatt.
– Fagrådet er ikke fullt ut representativt for alle interessenter og fagområder tilknyttet DKS-ordningen. Ved behov vil fagrådet knytte til seg supplerende kompetanse, forklarer statssekretær Bård Folke Fredriksen til Museumsnytt når vi spør hvorfor ingen med kulturarvbakgrunn er med i rådet.
– Hvordan vil Kulturdepartementet sikre kulturarvfeltet i Den kulturelle skolesekken når det ikke er noen representanter fra feltet i fagrådet?
– Kulturarvfeltet er på samme måte som de andre kunstfeltene sikret i kraft av det mandatet Kulturtanken har fått som oppdrag å innfri, sier statssekretæren.

 

IKKE TILSTREKKELIG
Museumsforbundet mener det er uheldig at ikke alle fagområdene Kulturtanken skal omfatte er representert i fagrådet.
– Vi mener det hadde vært viktig, særlig i denne første fasen der Kulturtanken skal utvikle seg som instans. Slik rådet er sammensatt rammer dette først og fremst kulturarvfeltet, som museene bidrar sterkt til, sier Liv Ramskjær, generalsekretær i Museumsforbundet.

Å invitere feltet inn ved behov for å supplere informasjon mener hun ikke vil gi de samme mulighetene til å kunne bidra til utviklingen av Kulturtanken gjennom fagrådet. Hun understreker imidlertid at Museumsforbundet erfarer en positiv interesse og forståelse i Kulturtanken til å utvikle kulturarvfeltet, blant annet gjennom prosjektet «Lokalhistorie i skolesekken.
– Dette er vi naturligvis glade for, og vi vil følge opp ved å utvikle samarbeidet med Kulturtanken ytterligere.

Kulturarvfeltet er allerede underrepresentert i DKS, sier Toril Skjetne, generalsekretær i Kulturvernforbundet.
Kulturarvfeltet er allerede underrepresentert i DKS, sier Toril Skjetne, generalsekretær i Kulturvernforbundet.

Museene er betydelige leverandører av kulturarv i DKS lokalt og regionalt, og det er viktig at det følges opp fra et nasjonalt perspektiv. Kulturvernforbundets generalsekretær Toril Skjetne reagerte på sammensetningen av fagrådet med å sende et brev til Kulturtanken med bekymring for kulturarvfeltet. Kulturvernforbundet er paraplyorganisasjon for en rekke frivillige kulturvernorganisasjoner. Et av medlemmene er Landslaget for lokalhistorie, som står bak prosjektet «Lokalhistorie i skolesekken».
– Det var jo litt symptomatisk at det feltet som allerede var underrepresentert ikke har noen representant i det nye rådet (Se tabell neste side, red.anm.). Da får det ikke samme fokus og vi er redd for at kulturarv ikke ivaretas på linje med de andre feltene. Derfor var det viktig for oss å si fra. Men i Kulturtanken jobbes det med å bygge opp feltet, og det er bra. Vi har god kontakt med Kulturtanken, og skal gjøre vårt beste for å bidra med gode prosjekter, sier Skjetne.

 

– FELTET TAS PÅ ALVOR
Direktør for Kulturtanken Lin Marie Holvik kan ikke uttale seg om selve oppnevnelsen av fagrådets medlemmer, men hun har allerede snakket med rådsleder Rolf Lennart Stensø om saken.
– Det er jo ikke slik at dette skal være et representativt utvalg. Alle feltene skal ivaretas uavhengig av hvem som sitter i rådet, og måten det skal løses på er at relevante personer kan inviteres inn i rådsmøter, sier hun, og forsikrer om at både administrasjonen og fagrådet tar kulturarvfeltet på alvor.
– Det er godt driv i kulturarvarbeidet i Kulturtanken nå, og det er ingen tvil om at det vil bli ivaretatt også i fagrådet. Vår seniorrådgiver Bente Aster har gått inn i feltet med stor lidenskap, hun er et veldig engasjert kulturarvmenneske. Bente Aster har siden januar 2017 vært kontaktperson og ansvarlig for kulturarvfeltet i Kulturtanken.

 

Bente Aster er kontaktperson og ansvarlig for kulturarvfeltet i Kulturtanken. Foto: Lars Opstad, Kulturtanken
Bente Aster er kontaktperson og ansvarlig for kulturarvfeltet i Kulturtanken. Foto: Lars Opstad, Kulturtanken

SER ETTER MODELLER
– Det er viktig at vi finner ut av hva feltet ønsker av oss, og hva det trenger, sier Aster.

Til nå har hun brukt tida først og fremst på kartlegging og å bli kjent med feltet. Særlig er hun opptatt av å se på ulike samarbeidsmodeller, produksjonsmåter og produksjonsideer, og reiser mye rundt i landet og ser på prosjekter. I mai besøkte hun et samarbeidsprosjekt i Sogn og Fjordane mellom fylkeskommunen/ DKS, Musea i Sogn og Fjordane og Seanse senter for kunstproduksjon ved Høgskolen i Volda. Målet med prosjektet er at elevene i 9. klasse skal besøke museene hvert år.
– Dette er et prosjekt i oppstartsfasen. Jeg var på en slags «visning» i Kvernsteinsparken i Hyllestad, hvor man søkte å finne ut av hvordan man best kan tilrettelegge denne produksjonen for kommende skoleår. Det er interessant for meg å være del av noe som ikke er ferdig, men som kan diskuteres videre, der en kan overveie ulike måter å formidle på, gjøre utvalg, og så videre. Spennende! Et annet eksempel på samarbeidsmodell som kan bidra til å øke det fylkeskommunale tilbudet av kulturarv i DKS, kan være prosjektet «Lokalhistorie i skolesekken». Her sitter Kulturtanken i styringsgruppa.
– Dette er et samarbeidsprosjekt mellom lokalhistorielagene, kulturminneforvaltningen og museene, hvor målet er at man til syvende og sist skal ha relevante produksjoner å tilby DKS-administrasjonen på fylkesnivå.

 

EN INVITERENDE ETAT
Aster er opptatt av å finne ut hva sektoren trenger. Kulturtanken holder 9. juni en faglig nettverkssamling for kulturarvfeltet. Dette er den andre fagsamlingen Kulturtanken arrangerer, den første var for litteraturfeltet. Her ønsker de blant annet å finne ut hvilke ønsker og behov feltet har, og hvordan de kan imøtekommes av Kulturtanken.
– I første omgang er dette for fylkesleddet og de kommunene som får midler direkte fra Kulturtanken (hundreprosentkommunene). Vi vil se på produksjonsmåter og samarbeidsformer. Så kan man på sikt invitere til andre typer samlinger, hvor man kan møtes, inspireres og gå i dybden på ulike temaer. Jeg håper vi kan ta tak i de litt mer filosofiske spørsmålene også, hva kulturarv er og skal være og hva det kan brukes til. Kulturarv er viktig for folk, det handler om identitet og historiefortelling. Det er mye du kan hekte på kulturarvknaggen: mangfold, Norge i dag, immateriell kulturarv, og ikke minst maktperspektivet: Hvem velger hva kulturarv er?

 

Når det gjelder sammensetningen av fagrådet sier Aster at hun har forståelse for at spørsmålet stilles, men er ikke bekymret for feltet av den grunn.
– På medarbeidernivå tror jeg vi skal klare å sørge for at vi samarbeider med de instansene vi trenger for å opprettholde god kvalitet, både på innhold og system. Vi skal sikre at feltet er hørt og at vi i praksis oppleves som en inviterende nasjonal etat, sier Aster.

 

FAKTA // KULTURTANKEN
❱❱ Etablert i 2016
❱❱ Nasjonal etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen ❱❱ Sammenslåing av Rikskonsertene og sekretariatet for DKS
❱❱ Utvidet mandat for videreutvikling av DKS
❱❱ Ligger under Kulturdepartementet, men skal jobbe i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet.
❱❱ www.kulturtanken.no

 

 

Antall deltakere på DKS-opplegg fordelt på sjanger i 2015
Antall deltakere på DKS-opplegg fordelt på sjanger i 2015

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser