Landsdekkende etatsmuseum mister beslutningsmyndighet Liv Ramskjær Foto Thomas Johannessen

Liv Ramskjær Foto Thomas Johannessen

Ingrid Dahl Hovland Foto Knut Opeide Statens vegvesen
Mobil bensinstasjon ved Norsk vegmuseum Foto Morten Reiten Norsk vegmuseum