Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltLoppis-funn i USA bidro til ny kunnskap om Ibsen

Loppis-funn i USA bidro til ny kunnskap om Ibsen

Da Gayle Harbor rasket med seg fire malerier fra et loppemarked i USA, ante hun ikke at det var Ibsen-slektninger som var portrettert, eller at de ville bli fjorårets viktigste inntak til Telemark Museums samlinger.

I høst brakte hun maleriene tilbake til Skien og Henrik Ibsen Museum. Kunsthandler og skuespiller Gayle Harbor kom tilfeldigvis over de originale maleriene under et innbo-salg i California i høsten 2015. De fire portrettene var verken signerte eller daterte, men de var gamle og bar preg av å komme fra en prominent familie. Selgerne var etterkommere etter en norsk bygningsingeniør som hadde emigrert til USA i 1925.

 

Gjenkjent fra Ibsen-brev

Etter å ha kjøpt dem, oppdaget Gayle Harbor navnet «Blom» skrevet på baksiden av bildene. Harbor har ingen forbindelse til Norge, men gjennom sitt arbeid som skuespiller kjenner hun godt til Henrik Ibsen. Gjennom søk på internett fant hun ut at Henrik Ibsen hadde nevnt navnet Blom i et brev, og kontaktet derfor Telemark Museum for å undersøke om det kunne være en forbindelse mellom dikteren og maleriene.

– Det er egentlig ganske utrolig at Gayle Harbor assosierte fra navnet Blom til Henrik Ibsen, sier konservator Jørgen Haave ved Telemark Museum.

Han forteller at Henrik Ibsen selv nevnte slektskapet til Blom-familien én eneste gang i et brev fra 1882 (se faktaboks), og at ingen Ibsen-biografer har utdypet denne forbindelsen.

De portretterte menneskene skaper forbindelser mellom familien Ibsen og noen av de rikeste og mektigste slektene i Norge på begynnelsen av 1800-tallet. Samtidig gav de ansikt til rundt 400 gjenstander og håndskrifter fra Telemark Museums samlinger.

– Museet er svært restriktive ved nye inntak til samlingene og vi har knappe ressurser. Men det var tydelig at disse maleriene burde sikres for ettertiden, forteller Jorunn Sem Fure, direktør ved Telemark Museum.

 

Fortelling må snus på hodet

– Spørsmålet fra Gayle Harbor om hvem disse menneskene på maleriene var og hvilken relasjon de hadde til Henrik Ibsen, satte meg på sporet av en fortelling om Henrik Ibsens familie som ennå ikke har blitt fortalt, sier Haave. Han har forsket på familien Ibsen i flere år, og gir i år ut en bok om Ibsen-familien og deres relasjoner.

Både Henrik Ibsens mormor og farfar kom fra Paus-slekten, som hadde nære bånd til familien Blom gjennom hele 1600- og 1700-tallet. Gjennom flere århundrer delte de to slektene omtrent det som var av embeter i Øvre Telemark.

To generasjoner før Henrik Ibsen ble født, flyttet begge familiene samtidig til Skien og hjalp hverandre med å etablere seg som handels- og skipperborgere. Det er så mange bånd mellom familiene Paus og Blom at deres slektshistorier kom ut i den samme boken i 1904.

 

Ibsen tilhørte eliten

Så langt har imidlertid Henrik Ibsens biografer hevdet at familien hans tilhørte småborgerskapet.

– Forbindelsene mellom familiene Ibsen og Blom tydeliggjør at dette er feil, mener Haave.

Han mener de nyoppdagede familieportrettene til Blom bidrar til å bekrefte at Henrik Ibsen vokste opp i en elitekultur og at Ibsen-familien var en del av det gamle handelspatrisiatet med privilegier fra den danske kongemakten.

– Dette patrisiatet vet vi en hel del om. Når vi så skal fortelle historien om Henrik Ibsen på ny med dette som forutsetning, er det helt utrolig hvor mye som må endres av feilaktige forestillinger. Og stadig vekk finner vi bekreftelser på det nye paradigmet om Ibsens oppvekst. Disse erkjennelsene har vidtrekkende konsekvenser, fordi de sier noe vesentlig om hvilke verdier og grunnleggende livssyn Henrik Ibsen ble sosialisert inn i, forteller Jørgen Haave.

 

Ibsen etc
Foto: Kristin Berge, Telemark Museum

 

 

 

 

 

BREVET // FAKTA

I 1882 publiserte Georg Brandes tre biografiske artikler om Henrik Ibsen i tidsskriftet «Ude og Hjemme». I en av disse artiklene skrev han at dikteren «blev født […] i smaa og fattige Forhold i en lille norsk By.»

I et brev 21. september skriver Ibsen til Brandes hvor han korrigerer dette som en misforståelse:

«En faktisk unøjagtighed i Deres fremstilling skal jeg få lov til at berigtige. Mine forældre tilhørte både på fædrene og mødrene side datidens mest ansete familjer i Skien. Stedets mangeårige storthingsrepræsentant, byfogd Paus og dennes bror sorenskriver Paus var min fars halvbrødre og min mors fættere. Ligeså nær beslægtede var mine forældre med familjerne Plesner, v. d. Lippe, Cappelen, Blom, altså omtrent med alle de patricierfamiljer, som den gang dominerede stedet og omegnen.»

 

Bildene viser portretter av følgende personer:

Hans Christophersen Blom (1742-1823)

Elisabeth Catharina Blom f. Rougtvedt (1755-1823)

Christopher Hansen Blom (1800-1879)

Didrik Cappelen Blom (1834-1894)

Mer informasjon om de forskjellige personene som er portrettert på bildene finner du her: https://telemarkmuseum.no/artikler/nyheter/blom-familien-kom-hjem-etter-91-år-i-usa

 

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse