Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
Museum med meining(ar) Ole_Marius_Hylland

Ole_Marius_Hylland

KONTROVERSIELL: BRUDD-prosjektet frå Kulturrådet blei ein paraply for fleire museumsprosjekt som skapte debatt dei åra det pågjekk, frå 2003 til 2014. Til dømes Telemark Museum fekk sterk kritikk for ei utstilling om Vidkun Quisling (2007) der ein la vekt på han som menneske, med ein barndom og ein oppvekst som alle andre. Foto: Dag Jenssen, Telemark Museum

OLE MARIUS HYLLAND, Telemarksforskning

Kathrin_Pabst
André Larsen Avelin er idéhistoriker og prosjektkoordinator for Eidsvoll 1814