Ny europeisk museumspris

European Museum Academy (EMA) opprettar ein heilt ny museumspris. EMA Art Museum Award skal gå til prosjekt som jobbar med kunst på innovative måtar for å få fram pågåande sosiale tendensar eller hendingar som utfordrar samfunnet. Både museum og galleri kan delta, og ein må melde seg på innan 31. mars. Målet med prisen er å vise fram gode førebilete blant kunstinstitusjonane, og å sette fokus på den viktige samfunnsrolla desse har.