Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
Vårt prosjektSelvbetjent i Trondheim

Selvbetjent i Trondheim

Medisinsk museum i Trondheim manglet pedagogisk ressurs for å ivareta skolebesøk i en utstilling om angst. Løsningen var å gjøre utstillingen selvbetjent.

Museumsnytt nr 3/2020 hadde en notis om Hals museum i Danmark som siden 2018 har hatt en selvbetjent museumsavdeling. Medisinsk museum åpnet våren 2018 utstillingen «U;REDD – en utstilling om angst» og den har også fungert selvbetjent. Som kollegaene i Danmark, så har vi gode erfaringer med denne måten å formidle på.

U; REDD – En utstilling om angst

Medisinsk museum er et forholdsvis lite museum med liten stab. Det er ikke uttalt hvordan omvisning og pedagogisk opplegg skal løses. Tidligere har både leder for Medisinsk museumsutvalg og jeg hatt omvisning i utstillingene. Da vi jobbet med den siste utstillingen «U;REDD – en utstilling om angst», kom vi frem til at vi ønsket å forsøke selvbetjent formidling, også ut til skolene.

Dette skyldtes dels mangel på pedagogisk ressurs for å ivareta skolebesøk og at utstillingsarealene er tilgjengelig for publikum store deler av døgnet, uten å være bemannet. Slik har det vært også for tidligere utstillinger og vi har erfart at gjenstander, nettbrett og øvrig utstillingsmateriell har fått stå i fred.

Innholdet i utstillingen er faglig vurdert til at det skal være forsvarlig å vise. Videre er det informasjonsmateriell i utstillingen for hvor man kan ta kontakt om man trenger å snakke med noen etter å ha sett utstillingen.

Tett samarbeid med skolene

Utstillingen «U;REDD – en utstilling om angst» har unge voksne, 15-35 år som hovedmålgruppe. Publikum får presentert angst i form av grafisk historiefortelling; illustrasjoner og tekst. Videre er det mer tradisjonelle utstillingstekster med fakta om psykisk helse og angstlidelser. Utstillingen er et samarbeid med Medisinsk museum, en arbeidsgruppe bestående av ulike fagpersoner innen psykiatri og to kunstnere; en illustratør og en forfatter.

Vi sendte invitasjoner og informasjonsmateriell til de videregående skolene i Trøndelag. I samråd med arbeidsgruppen og kunstnerne utarbeidet vi en lærerveiledning. Denne er tilgjengelig fra hjemmesiden til Medisinsk museum og vi sendte den også som epostvedlegg ved besøksreservasjon fra skoler og andre.

Vegg med stor tavle med masse lapper på
DELE: Publikum oppfordres til å dele sine tanker om hva de er reddest for som tekst eller tegning, og henge på tavla. Det er også gjestebok og postkasse om noen vil dele noe om utstillingen eller erfaringer med oss. Foto: Geir Otto Johansen

Vi tok tidlig kontakt med en skole for å teste ut opplegget og lærerveiledningen. Her fikk vi stor hjelp fra faglærer som ga oss tilbakemelding på lærerveiledningen og delte erfaringer etter besøk med sine klasser.

Veiledningen består av utstillingsbeskrivelse, informasjon om psykisk helse, forslag til forberedelse og oppgaver som kan gjøres i tilknytning til besøk i utstillingen; samtidig eller i etterkant. Det oppfordres i veilederen til at skolene tar i bruk egne fagressurser på psykisk helse, som helsesøster og lærere.

Hva synes publikum?

Tilbakemeldinger fra skolene har vært at tilbudet settes pris på og at det oppfattes som lavterskel og tilgjengelig. Det har vært ytret ønske om å ha noe betjening, for eksempel en person som kort introduserer utstillingen og tema. Alternativt en video med introduksjon til tema.

Utstillingen har også vært benyttet av undervisere og studenter på NTNU, fra ulike fag; kunst, psykologi og arkitektur. Her har faglærer selv som regel forberedt besøket og ledet refleksjoner hos studentene. Tilbakemeldinger herfra er at tema for undervisningen vil være avgjørende for hvor godt det fungerer ubetjent. Resultatet kan avhenge av lærers bakgrunn eller erfaring.

Erfaringene fra «U;REDD» har pekt på at skolebesøk vil avhenge mye av egne ressurser hos skolene og at utelukkende selvbetjening vil kunne minske vår attraktivitet hos denne målgruppen. Til tross for dette har det fungert godt nok til at vi mener det er forsvarlig at også fremtidige utstillinger i stor grad vil være selvbetjente.

Vi er kjent med at denne formidlingsmåten er mer utbredt i enkelte andre land, som i Tyskland, og vi ønsker å trekke lærdom av dette. Er det andre som har erfaringer, tips eller tanker om selvbetjening så vil jeg gjerne høre om det.


Medisinsk museum er eid av St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU; og er lokalisert på Øya i Trondheim. Artikkelforfatteren er samlingsforvalter og formgiver ved museet.


Artikkelen er hentet fra papirutgaven av Museumsnytt (nr. 4-2020). Kontakt redaksjonen for abonnement til kr. 300,- i året.

 

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser