Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltDa storpolitikken traff museumssektoren

Da storpolitikken traff museumssektoren

Når museumsseksjonen i Kulturrådet i løpet av neste år skal flytte til Bodø, kan det få uheldige konsekvenser for museumssektoren, mener fagfolk.

Rasering av fagmiljø, kompetansesvinn, marginalisering av museumssektoren, er blant reaksjonene på avgjørelsen om å flytte museumsseksjonen i Kulturrådet til Bodø. Seniorrådgiver i seksjonen Bård Bie-Larsen har allerede fått seg ny jobb i Kultur-IT. Han tviler på at noen blir med til Bodø, og er opprørt over det han mener er sløsing med offentlige ressurser.
– Det finnes selvfølgelig masse museumsfaglig kompetanse i Nordland, og jeg mener at en statlig etat kan være omtrent hvor som helst i landet. Problemet er bare det at vi, som alle andre fagetater, jobber langsiktig. Når hele miljøet brytes opp på denne måten forsvinner kontinuiteten. Dette er skalting og valting med offentlige ressurser, i distriktspolitikkens navn, sier Bie-Larsen. Han undrer seg over hvordan man fra politisk hold kan stå inne for hyppige omstillinger og omstruktureringer som gjør at de statlige virksomhetene til enhver tid må bruke ressurser på utenomfaglig arbeid, og må gå på trekvart maskin over lange perioder. Bie-Larsen er også bekymret for at museene vil miste en viktig støttespiller, i alle fall i noen år.
– Dette er byråkrater som har vært opptatt av faglig utvikling i museene gjennom en lengre periode med konsolideringer og strukturendringer i museumslandskapet, sier han.

– KAN TA LANG TID
Bie-Larsen får støtte av Bård Kleppe, forsker ved Telemarksforskning i Bø og stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge. – Ja, dette vil kunne rasere det fagmiljøet som er i Oslo nå og som har bygd seg opp over mange år, mener Kleppe, som er opptatt av den museumspolitiske rollen seksjonen har spilt.

Dette vil kunne rasere det fagmiljøet som er i Oslo nå og som har bygd seg opp over mange år.

– Dette miljøet har vært viktig i å tale museums-Norges sak, og argumentert for det museumspolitiske både overfor departement og i offentligheten. Det krever både erfaring og tyngde for å ha en sånn posisjon. – Man vil vel også kunne klare å bygge opp en tilsvarende kompetanse og rolle i Bodø?
– Erfaringsmessig kan det ta svært lang tid å bygge opp et fagmiljø i distriktene. Det kan være en stor utfordring å få tak i god kompetanse. Kulturforskerne her i Bø har blitt flasket opp over lang tid, og fått utdannelsen sin her på stedet. De kan helt sikkert klare å bygge opp et sterkt miljø i Bodø, men jeg tror det vil ta tid, sier Kleppe.

 

OPPRØRT over sløsing med offentlige ressurser. Bård Bie-Larsen i Kulturrådet. Foto: Ilja Hendel
OPPRØRT over
sløsing med
offentlige ressurser.
Bård Bie-Larsen
i Kulturrådet. Foto: Ilja Hendel
KAN FÅ ØKT FOKUS på sektoren, mener Hanne Jakhelln, direktør ved Luftfartsmueset. Foto: Marthe Antonsen
KAN FÅ ØKT
FOKUS på
sektoren, mener
Hanne Jakhelln,
direktør ved
Luftfartsmueset. Foto: Marthe Antonsen
FULLT OPERATIV er målet for ny museumsseksjon i Bodø, selv om overgangen kan bli krevende, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen. Foto: Ilja Hendel
FULLT OPERATIV
er målet for ny
museumsseksjon
i Bodø, selv om
overgangen kan
bli krevende, sier
statssekretær Bård
Folke Fredriksen. Foto: Ilja Hendel
KAN BLI UTFORDRENDE å få tak i god kompetanse i distriktene, sier Bård Kleppe i Telemarksforskning.
KAN BLI UTFORDRENDE
å få tak
i god kompetanse
i distriktene, sier
Bård Kleppe i Telemarksforskning.

 

 

 

– ØKT SYNLIGHET FOR SEKTOREN

Direktør for Luftfartsmuseet i Bodø Hanne Jakhelln deler ikke skepsisen til Kleppe og Bie-Larsen.
– Man bør kunne klare å bygge opp et like sterkt kompetansenivå i Bodø som i Oslo. Det fins helt sikkert mange med god kompetanse som vil bo i Bodø, og det skader sikkert ikke med fornying av kompetansen i seksjonen, sier hun. Jakhelln mener også at det kan bidra til en økt synlighet på fagfeltet.
– Ved å gjøre en sånn manøver – ved at det blir en egen enhet – tror jeg det kan bli et økt fokus på museumsfeltet enn når det bare er en del av Norsk kulturråd. Det kan nærmest bli en egen destinasjon, sier hun.

BODØ HAR KVALITETENE
Regjeringen vurderer tilgangen til kompetanse som en kritisk faktor når utflytting av statlige oppgaver omtales i St.meld. nr 18 (2016-2017). En evaluering utført av Asplan Viak på oppdrag fra Fornyingsdepartementet i 2009, konkluderte med at tilgang på og nærhet til gode kompetansemiljø er det som skal til for å lykkes med utflytting av statlige oppgaver.
– Hvilke miljø ligger til grunn for beskrivelsen «et sterkt museumsfaglig miljø» i pressemeldingen fra departementet om avgjørelsen, statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen?
– Vi sikter til at Bodø er en by av betydelig størrelse, med over 50 000 innbyggere. Byen har universitet, et rikt kulturliv og er hovedsete for to solide museer. Videre er Bodø et regionalt sentrum i Nordland, som også huser andre sterke museumsinstitusjoner. I sum gjør dette at vi tror Bodø har de kvalitetene som skal til for å være vertskap for Kulturrådets museumsfaglige oppgaver.

– KAN BLI KREVENDE
– Er det noe spesielt som ligger til grunn for valget av akkurat museumsseksjonen, eller er det et helt tilfeldig valgt fagmiljø i kulturbyråkratiet?
– Museumsporteføljen er en konkret og relativt klart avgrenset oppgave i Kulturrådet som vi med utgangspunkt i fagmiljøet i Bodø på sikt vil få løst på en god måte. Samtidig oppnår vi det overordnede målet om å spre kompetansearbeidsplasser til andre deler av landet.
– Museumsseksjonen i Kulturrådet består i dag av mange ansatte med lang fagkompetanse. Deler du bekymringen for at oppfølgingen av museumssektoren kan bli skadelidende på iallfall – la oss si halvlang – sikt?
– Ved flytting av arbeidsplasser er det alltid en fare for å miste verdifull kompetanse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å legge til rette for en god overgang fra Oslo til Bodø, både for dem som blir direkte berørt og for museumssektoren. Vi er forberedt på at det kan bli en krevende overgangsperiode, men målet er at museumsseksjonen skal være fullt ut faglig kvalifisert og like operativ som den har vært hittil.

 

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser