Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltStrid om fusjon. Lokalmuseer danner egen enhet

Strid om fusjon. Lokalmuseer danner egen enhet

Tidlig i oktober erklærte fem museer på Sunnmøre at de danner sitt eget konsoliderte fellesskap av lokalmuseer. De ønsker ikke å fusjonere med Stiftinga Viti, skriver de i en pressemelding.

Museumsreformen har vært et tema i regjeringsforhandlingene. Stod det til Arbeiderpartiet, skulle reformens intensjoner om færre og store museer etterleves med uforminsket styrke. Men i den nye regjeringsplattformen står det at reformen skal evalueres, se Museumsnytt 14. oktober.

Noen steder er sammenslåingsprosessen mer opprivende og smertefull enn noen gang. I en pressemelding 7. oktober erklærte fem lokalmuseer på Sunnmøre at de konsoliderer. De ønsker ikke å inngå i fusjon med distriktets regionmuseum, Stiftinga Viti, der 12 andre museer er med.

De fem er Aalesunds Museum, Godøy Kystmuseum, Herøy Kystmuseum, Volda sogelag sine museumssamlingar og museumsgarden Ytste Skotet. Målet er å finne en modell der de kan ta vare på sin egenart og lokale forankring, forklarer de i pressemeldingen. Lokalmuseene ligger alle i autentiske miljøer.

– Lys i alle vinduer

Konflikten går mange år tilbake. Frontene er steile, temperaturen høy, virkelighetsbeskrivelsene ganske sprikende, argumentene og eksemplene mange.

Museene på Sunnmøre har siden tidlig på 2000-tallet vært en enhet under navnet Sunnmøre museum, senere Musea på Sunnmøre.

– Det var en lykkelig konsolidering. Det var lys i alle vinduer, sier Arne Tunheim. Han satt i ledelsen av prosessen i 2004. Han er også engasjert i arbeidet for Godøy kystmuseum, et av museene som nå vil fortsette konsolideringsarbeidet i en ny stiftelse. Tunheim ser for seg en desentralisert organiseringsmodell.

– Modellen skal ta vare på både faglig utvikling og frivillighet gjennom tett samarbeid og gode avtaler. Alle avdelingene skal skinne i det nye museumssamarbeidet.

I 2019 ønsket fylkeskommunen å rydde i eier- og ansvarsforholdene og få med flere enheter i sammenslåing. Den gamle avtalen for Musea på Sunnmøre ble oppsagt. De ulike eierstiftelsene ble invitert inn til en fusjon, og dermed en ny stiftelse. Denne har de fem museene endt med å takke nei til. Den nye stiftelsen engasjerte designbyrået Snøhetta for å finne nytt navn og logo, og heter nå Stiftelsen Viti.

Ulike museer

De fem museene er forskjellige i behov, historikk og type samlinger de forvalter. Ålesunds museum har stor tomt med fire bygninger og en samling på rundt 200 000 gjenstander og fotografier. Volda sogelag sine museumssamlinger omfatter Volda bygdetun og Garverimuseet, med til sammen 25 hus, det første kjøpt i 1911. Museumsgården Ytste Skotet ligger høyt opp i fjellet, der en må i båt og gå en halvtimes tid på stien opp fra fjorden. Heller ikke de tre andre er veldig tilgjengelige, om man måler i faste åpningstider eller synlighet på internett. Men de har stor frivillighet og mye entusiasme knyttet til seg.

– Noen av oss er små, men sammen representerer vi en stor og viktig del av Sunnmøres kulturarv, fastslår Tunheim

– Har du tenkt igjennom hva fusjon egentlig betyr?

Det sentrale punktet for alle lokalmuseene er at de vil eie bygningene og samlingene sine selv. De Museumsnytt har snakket med, beskriver også en opplevelse av å bli overkjørt. De savner å føle seg som en ressurs, og er usikre på om regionsmuseet egentlig vil dem vel.

Kjell Skorgevik er styreleder i det største av de fem, Stiftelsen Aalesunds museum. Museet er Sunnmøres eldste, det har vært i drift siden 1903. Det består av fire hus med alder fra ca. 1790 til 1918, på en seks mål stor tomt midt i sentrum.

Hvorfor er det så viktig for dere å eie selv? Fører ikke det først og fremst til arbeid og utgifter?

– Har du tenkt over hva fusjon i denne sammenhengen egentlig betyr? Det blir ikke noe igjen av den opprinnelige institusjonen. Den må slettes i Brønnøysundregisteret.

Han belyser poenget ved å fortelle at det i fusjonsdokumentet fra 2019, der retningslinjene for det som skulle skje med museene på Sunnmøre ble dratt opp, står at Aalesunds museums store eiendom i sentrum er gjeldfri og kan selges, og kapitalen investeres i et nytt bygg et annet sted.

– Det er ikke sikkert at det foreligger noen plan eller noe ønske om å selge Aalesunds museum, men denne formuleringen gjorde stort inntrykk.

– Det er et vanskelig dokument, som la et dårlig grunnlag for samarbeid, sier Skorgevik.

– Tilliten brutt ned over flere år

Tove Aurdal Hjellnes er styreleder i Volda sogelag. Hun understreker at de ikke ønsker konflikt, og heller ikke holder den nåværende ledelsen ved Stiftelsen Viti ansvarlig for nåværende situasjon.

– Det konsoliderte museet har vært en organisasjon som ikke har fungert helt bra i de siste årene. Det handler ikke om enkeltpersoner, men om systemet. Tilliten er blitt brutt ned over mange år. Hvis vi spurte om noe, var standardsvaret at det ikke angikk oss. Så nå oppleves det utrygt å gi fra oss så store eiendommer, forklarer hun.

På medlemsmøte i 2020 ble det vedtatt at sogelaget ikke skulle gå inn i den nye fusjonen. Men Hjellnes ser at Stiftelsen Viti besitter verdifull kompetanse når det gjelder museumsdrift. forvaltning og formidling.

– Vi hadde ønsket oss en ny samarbeidsavtale der vi fortsatt eide, men der Viti kunne få ganske vide fullmakter, særlig for formidlingen.

– Kulturarven må forvaltes trygt og profesjonelt

Direktøren for stiftelsen Viti, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, ble ansatt i 2020. Hun arvet mandatet om å lage ett regionsmuseum på Sunnmøre, med et tydelig ansvar og eierskap.

– Vi forholder oss til de brevene vi får fra kulturdepartementet og fylket. De har bedt oss om å rydde opp i eierskapene. Vi kan ikke ha 14 forskjellige eiere, det sier seg selv, forklarer hun.

Rotevatn er opptatt av at Viti skal ha mulighet til å drive museet på forutsigbart og profesjonelt vis, og understreker at hun bare forsøker å etterleve signalene fra statlig hold.

–  Det er våre folkevalgte som gir oss retning for arbeidet, for eksempel gjennom Museumsmeldinga. Kulturarven må forvaltes i et trygt, demokratisk organ. Det er det viktigste for oss, det at sentral del av norsk kulturarv forvaltes profesjonelt, av en organisasjon som overlever oss alle.


Vi følger debatten

Museumsreformen har preget museumslandsskapet i de siste 20 årene. Konsekvensene av den er mange og ulike, og varierer mye med øynene som ser. Diskusjonene går noen steder høyt. De språklige kanonene lades med tunge ord som faglighet, profesjonalitet, lokal tilhørighet, bærekraftig og samfunnsoppdraget. Nå skal reformen evalueres, og Museumsnytt hiver seg på. Vi ønsker å bidra til en konstruktiv og nyansert debatt, og er interessert i erfaringer, meninger og gode ideer. Ta kontakt med oss på e-post.

Se også Klassekampen om konflikt ved Musea i Sogn og fjordane.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser