Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltTromsø Museum bør ikke slås sammen med Kunstfak, mener utvalg

Tromsø Museum bør ikke slås sammen med Kunstfak, mener utvalg

Utvalg anbefaler navneskifte for Tromsø museum, men ikke en sammenslåing med universitetets kunstfakultet.

Tromsø Museum (TMU) bør skifte navn til Norges arktiske universitetsmuseum. Dette foreslår et arbeidsutvalg nedsatt av universitetsstyret. Utvalget skulle vurdere museets framtid, med nytt bygg og plassering i det nye kulturkvartalet i Tromsø, og samtidig muligheten for sammenslåing av museet med universitetets kunstfakultet (Kunstfak).

Sammenslåingsideen, og utvalgets sammensetning da det ble klart i desember i fjor, skapte uro blant mange av de ansatte ved museet (se innlegget «Tromsø Museum i fritt fall?» på museumsnytt.no).

Imidlertid har utvalget konkludert med at det vil være mer hensiktsmessig å slå Kunstfak sammen med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), enn med TMU. Dette forutsatt at «kunstfagene synliggjøres i navnet for det nye fakultetet, at dagens kunstakademi og musikkonservatorium får et synlig navn i tilknytning til lokaliseringen i kulturkvartalet, samt at det vurderes å opprettes tverrfaglig(e) kunstutdanninger innenfor humanioraområdet med spesielt fokus på det arktiske.»

– Det er positivt at utvalget har gått i mot en sammenslåing med Kunstfak, sier professor Ivar Bjørklund ved Tromsø Museum.

– Samtidig er det en fare for at de vitenskapelige stillingene ved museet kan bli salderingspost når universitetet nå skal utvikle en formidlingsenhet i Tromsø sentrum. Uten relevant forskning blir det lite å formidle, mener han.

Dersom forutsetningene nevnt over ikke oppfylles, foreslår utvalget subsidiært at fakultetet bør slås sammen med TMU likevel. Denne anbefalingen er det riktignok ikke enighet om i utvalget, og den kommer også med noen forutsetninger, blant annet at: «Museet må fortsatt være den overbyggende enheten (med det nye navnet som foreslås over)».

Fakta // Buresund-utvalget

Utvalget ble nedsatt av universitetsstyret ved UiT i desember 2017, med leveringsfrist 2. mai 2018. Medlemmer:

  • Inger Buresund, Hålogaland Teater (utvalgsleder)
  • Ole Gustavsen, rektor ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
  • Sissel Guttormsen, direktør ved Rockheim
  • Ørjan Hattrem, universitetslektor ved Nord universitet
  • Jérémie McGowan, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum
  • Katarina Pierre, sjef ved Bildmuseet, Umeå Universitet
  • Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet
  • Meera Manjit Kaur, masterstudent ved OsloMet

Les også kronikken Tromsø Museum i fritt fall? og notisen Ingen arkitektkonkurranse for Tromsø Museum

 

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser