Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltVelkommen til Museene Arven!

Velkommen til Museene Arven!

Det nye året markerer en stor endring for det konsoliderte museet Stiklestad Nasjonale Kultursenter: Mens våre fem museer beholder sine navn, endrer fellesskapet navn til Museene Arven. Navneskiftet er en milepæl for alle oss i organisasjonen. Samtidig håper vi vårt nye navn vil bidra til en større samtale om hva arv egentlig er og om kulturarvens rolle som samfunnsformende kraft.

Museene Arven består av Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas Kunstverksted og Egge museum. Vårt konsoliderte museum ble etablert i to etapper: først fire museer i 2004, så fem fra 2010. Siden da har våre museer vokst seg sammen til et sterkt museumsfellesskap. Samtidig som vi har fokus på enkeltmuseenes egenart, knyttes vi sammen av vår felles ambisjon om hva slags museum vi ønsker å være for, i og sammen med samfunnet.

KREATIV ARV: Møte med kunst og skapende prosesser på Nils Aas Kunstverksted. Foto: Museene Arven

Ambisjonen er nedfelt i utviklingsplanen «Der fortellinger møtes». Her slås det fast at vi frem mot Nasjonaljubileet i 2030 skal utmerke oss nasjonalt og internasjonalt, gjennom vårt fokus på kulturarvens samtids- og samfunnsverdi, dialog og samskaping. I dette ligger det en høy ambisjon om å videreutvikle museene våre som viktige demokratiske institusjoner: gjennom å skape arenaer der fortellinger møtes, skal vi bidra til et livskraftig demokrati.

Navn som nyttig verktøy

De første 18 årene het museumsfelleskapet Stiklestad Nasjonale Kultursenter, altså det samme som et av enkeltmuseene. I juni 2021 besluttet imidlertid våre eiere Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune, som del av en større eierskapsprosess som endte med at kommunene Stjørdal, Levanger, Inderøy og Steinkjer også kom inn på eiersiden, at selskapet skulle få et nytt navn.

HÅNDVERKSARV: Fra utstillingen De reisendes håndverk på Stjørdal museum Værnes. Foto: Museene Arven

Denne endringen var vi positive til: det har tidvis vært en krevende øvelse, både for fellesskapet og for museet på Stiklestad, å kommunisere godt når to ulike nivåer i organisasjonen heter det samme. Da beskjeden om navneendringen kom, hadde vi i tillegg et sterkt ønske: å få et navn som både sier noe om hva som kjennetegner oss som museumsfellesskap og som kan bli et nyttig verktøy i arbeidet fremover. Etter mange gode diskusjoner endte vi med Museene Arven, et navn vi allerede har rukket å bli glade i.

Arven er et ord som både knytter museene våre sammen og som utfordrer oss. Vi jobber med kulturarv, med arven etter Sigrid på Egge, Nils Aas, Harald Renbjør og Martin Moe, med olavsarv og spelarv, med arven etter regionens kvinner og menn og ulike minoriteter, bergkunst og mye mer. I tillegg inviterer det nye navnet til å diskutere hva arv egentlig er. Dette spørsmålet er selvsagt svært viktig for alle oss som jobber i museum, men det bør også være en sentral del av den større samfunnsdebatten.

FOTOARV: Norges eldste fargefotografi, av Harald Renbjør, Levanger fotomuseum. Foto: Musene Arven

Aldri naturgitt

For: hva som ender opp med merkelappen kulturarv er aldri nøytralt eller naturgitt. Det er et resultat av valg gjort av de som har levd før, av oss som lever i dag og som har stor betydning for både vår samfunnsforståelse og vår selvforståelse. Med navnet Museene Arven ønsker vi å rette søkelys mot nettopp denne dynamiske og kraftfulle siden ved fenomenet arv. Vi vil bruke navnet til å utfordre alle til å spørre:

Hvilke historier og spor har blitt overlevert fra fortiden? Hvilke historier har ikke blitt fortalt og hvorfor?

Hvordan forvaltes, formes og brukes kulturarv i dag? Hvilken arv sender vi videre og til hvem? Og: hva vil jeg at arven etter meg skal bli?

Dette tankegodset er også gjenspeilet i Museene Arvens logo og visuelle identitet, utviklet av TANK design. Tanken bak logoen er å vise at arv er sammensatt og alltid i bevegelse. TANK har oversatt dette til følgende konsept: hva om bokstavene i navnet arver elementer fra hverandre? Resultatet er en logo som på de fleste digitale flater vil være dynamisk: elementer fra bokstavene beveger seg fra den ene til den andre. Som tradisjonell trykt logo vil hver bokstav ha et element fra en av de andre i seg. Ordet arven blir slik lesbart, samtidig som det får en form som skal skape undring og inspirere til å stille spørsmålet «Hva er egentlig arv?»

Håper på debatt

Vårt arbeid med disse spørsmålene vil selvsagt formes av samlingene, stedene og fortellingene Museene Arven forvalter. Våre 47 ansatte har et stort ansvarsområde. Vi drifter fem museer og yter i tillegg tjenester til Frosta bygdemuseum, Inderøy bygdemuseum, Leksvik museum, Meråker-musea, Mosvik bygdemuseum, Snåsa bygdemuseum, Museene i Levanger og Verran museum. Fra 2023 får vi også ansvar for to nye formidlingsarenaer i nye Steinkjer kulturhus. Samlingene våre består av over tre tusen kunsthistoriske gjenstander, over sytti tusen kulturhistoriske gjenstander, 57 arkeologiske gjenstander, nesten halvannen million fotografier, en flytende farkost, 13 båter på land, 90 hyllemeter arkiv og 66 kulturhistoriske bygg.

RURAL ARV: Landbruk på Egge museum. Foto: Museene Arven

I tillegg har vi et stort ansvar for immateriell kulturarv, med særskilt fokus på tradisjonshåndverk. Vi forvalter også ni kulturlandskap og sju hageanlegg, vi er produsent for Spelet om Heilag Olav og vi er sekretariat for «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år». Dette er et massivt og mangfoldig oppdrag. Vi kan knapt se for oss et bedre grunnlag for å tematisere kulturarvens samfunnsrolle i fortid, nåtid og fremtid og til å skape verdifulle museumsopplevelser.

Navnevalg skaper ofte debatt. I vårt tilfelle kan man si at det er nettopp det vi håper på.

Museene Arven er et fellesskap som kjennetegnes av sitt engasjement for at museer skal være viktige, demokratibyggende institusjoner. Skal vi fylle en slik rolle, trenger vi samfunnet og samtiden tett på oss. Samfunnsdialog er derfor en nøkkel i alt vi gjør. Vi håper og tror at vårt nye navn vil bidra til å forsterke denne dialogen og gjøre at enda flere vil oppsøke våre fem flotte museer. Vi gleder oss til veien videre!

Hilsen Museene Arvens ledergruppe:
Ingvild Johnsen, museumsleder Egge museum
Silje Hovland, konstituert museumsleder Nils Aas Kunstverksted
Ingegerd Eggen, museumsleder Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Aud Åse Reitan, museumsleder Levanger fotomuseum
Jon-Arild Johansen, museumsleder Stjørdal museum Værnes
Hanna Mellemsether, fagsjef Museene Arven
John Petter Valstad, økonomisjef og nestleder Museene Arven
Heidi Anett Øvergård Beistad, direktør Museene Arven


Les flere ytringer fra og om museumsfeltet her. For å kjøpe abonnement eller enkeltnumre av Museumsnytt, ta kontakt med Tekstallmenningen.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser