Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
KronikkHvordan flytte 42 319 uerstattelige kunstverk og objekter

Hvordan flytte 42 319 uerstattelige kunstverk og objekter

MUNCH skal flytte til Bjørvika, og arbeidet med å pakke ned samlingen har pågått i to år. Museet har samlet sine beste tips til leserne.

MUNCH på Tøyen skal flytte til MUNCH i Bjørvika; designet av Herreros Arquitectos S.L.P.

Tips 1 Gjennomfør ansettelsesprosessen til ulike stillinger i teamet parallelt for å sikre et godt sammensatt team.

MUNCH forvalter til sammen 42 319 kunstverk og objekter. Arven etter Edvard Munch er en av verdens største samlinger fra én kunstner. Museet rommer også samlingene til Rolf Stenersen, Amaldus Nielsen og Ludvig O. Ravensberg. I tillegg til 26 724 Munch-verk, forvalter museet Munchs originale fotografier, trykkplater og litografiske steiner, og flere tusen tekster og brev, samt 9830 personlige eiendeler.

TIPS 2 Teamet bør ha bredt sammensatt kompetanse: kunsthåndtering, snekkerferdighet, logistikk kompetanse, registrarkompetanse, konservatorkompetanse, og erfaring med teknisk tegning.

Samlingen flyttes til MUNCH i Bjørvika når inneklimaet er tilfredsstillende etter museets krav.

Målsettinger

Planlegging av flyttingen av MUNCHs samling er prosjektorganisert og sentrert rundt følgende målsettinger:

  • Flytte samlingen uten skader underveis
  • Innkjøpsprosess for magasininnredning og planlegging av magasinering
  • Overholde leveranse til åpningsutstillingene og magasinene til riktig tid
  • Være bærekraftig

TIPS 3 Utstyr ansatte med arbeidsklær og vernesko samt en egen ryggsekk med verktøykasse. Nyttig når en må forflytte seg mellom bygninger og med hensyn til smittevern.

For å oppnå disse målene trenger en god planlegging, et godt flytteteam, gode kollegaer, god kommunikasjon og riktig verktøy.

Oppstart

Vi fokuserte først på å få på plass et flytteteam med god kompetanse og god kjemi og det ble gjennomført en grundig rekrutteringsprosess. I tillegg til prosjektleder, prosjektregistrar og en papirkonservator består MUNCHs flytteteam av fire registrarer og åtte kunstteknikere. Fotograf og eksterne konservatorer leies inn ved behov.

TIPS 4 Lag fleksible arbeidsstasjoner med hev/senk bord og godt arbeidslys.

De enkelte ansatte i flytteteamet har jobbet som ett team og i mindre team.

I oppstarten er det fint å ha jobbet side om side med alle slik at en blir godt kjent med kollegaene og prosjektlederen ser hvilke personer som utfyller hverandres kompetanse.

TIPS 5 I flytteperioden er det fint å jobbe med minst 3 mindre team. Team A gjennomfører flyttingen mens team B forbereder neste transport og team C jobber med magasinering.

Siden teamet skulle håndtere uerstattelige kunstverk av høy verdi var det viktig å raskt bli trygge på hverandre og skape tillitt innad i teamet og hos de fast ansatte.

Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon

I flytteprosjektet foregår mange parallelle aktiviteter. God intern og ekstern kommunikasjon gjennom møtevirksomhet og digitale verktøy er essensielt.

TIPS 6 Be fast ansatte å bidra til en digital flyttehåndbok med rutinebeskrivelser for arbeidsoppgaver som ligger til alle stillinger i flytteteamet og følg opp med en praktisk gjennomgang av alle rutiner.

Alle oppdrag som skal utføres av teamet, legger registrarene i «Project place». Project place er et prosjektstyringsverktøy og visualiser arbeidsflyt på Kanban-tavler. Alle i teamet kan initiere oppgaveplanlegging, involvere kollegaer, lage huskelister, dele dokumenter samt følge fremgangen i egne oppgaver og i prosjektet.

Prosjektregistraren har utarbeidet et excelark som viser pakkenotater fra konservatorene samt hvilke malerier som er klargjort for pakking. Dette er et verdifullt verktøy for teamet.

TIPS 7 Ha nok (spesialtilpassede) traller, dolly, bærestropper, løftebord og palleløftere

Alle kollegaer på museet vet at teamet er tilgjengelig for spørsmål og informasjon mellom 09.00 og 09.30. Prosjektets kaffekvern og moccamaster er et viktig uformelt møtested som fører til fine samtaler og smarte løsninger.

Bærekraft og økonomi

Flytteprosjektets kolliløsninger er utviklet i samarbeid med museets kunstteknikere, konservatorene og kunsttransportfirma. Kolli som ikke skal brukes etter flyttingen selges etter ferdigstilt prosjekt.

Digital transformasjon og analog nyskapning

MUNCH sin samling er etterspurt av museer i hele verden til forskning og formidling. Flytteprosjektet og daglig museumsdrift trengte en mer effektiv administrasjon av forflytninger. Etter initiativ fra og ved hjelp av flytteprosjektet skal hele samlingen nå få Radio Frequency IDentification (RFID).

TIPS 8 Start dagen med et kort teammøte. Diskuter arbeidsfordeling, innkjøp, løsninger, forespørsler mm

Systemet, basert på passive sendere og antenner, effektiviserer arbeidet til mange museumsansatte og sikrer riktig lokasjonsinformasjon i databasen.

Flytteprosjektets reiserammer skal gjenbrukes. Det er to reiserammer i hver kasse. Reiserammene kan dras ut og festes i «The great apparatus» slik at den står stabil og verk kan monteres i rammen. «The great apparatus» er utviklet av flytteteamet. Teamet har også utviklet en metode for pakking av litosteiner som brukes i både transport og magasinering.

Tegning av flyttekasse
The great apparatus

Uventede utfordringer

Korona førte til nye arbeidsrutiner basert på smittevernregler. Vi rullerer på å være C19-ansvarlige og ser til at det er nok hånddesinfeksjon på de ulike stasjoner og at regler for avstand og bruk av munnbind overholdes. Delt ansvar skaper trygghet. Det jobbes mest mulig i faste team (kohort) for å begrense smittespredning dersom det likevel inntreffer.

TIPS 9 Kolli som kan brukes både til transport og magasinering er kostnadsbesparende og bærekraftig

Det er en mye større pågang av media enn vi regnet med. NRK lager blant annet en dokumentar om museets forberedelser.

Alle ansatte i flytteprosjektet har fått tilbud om mediatrening og det er kartlagt hvem som ikke ønsker å bli filmet eller fotografert.

Kort oppsummert

Takket være et godt sammensatt team, godt samarbeid med øvrige kollegaer på museet, eksterne samarbeidspartnere og tilgang til riktig verktøy og materialer har vi kommet frem til gode og noen ganger innovative løsninger for pakking av samlingen og all logistikk administrasjon. Det jobbes iherdig bak kulissene og vi ser stort frem å få samlingen på plass og inn i nye MUNCH. Museer er velkomne til å ta kontakt om nærmere informasjon.

TIPS 10 Bruk workshop som arbeidsform ved utvikling av en kolliplan og slipp til alle i teamet. Det kan gi overraskende gode løsninger.

Kvinne foran Munchs maleri Solen
KRONIKKFORFATTER Barbara Ida de Haan er prosjektleder for flytteprosjekt Kunst – MUNCH. Her foran Edvard Munchs maleri Solen.
Foto: Halvor Bjørngård, Munch-museet

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av Museumsnytt (nr. 1-2021). Kontakt redaksjonen for abonnement til kr. 300,- pr år.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser