Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltSamiske museer forbigått på studietur

Samiske museer forbigått på studietur

– De samiske museene segregeres med viten og vilje, mener museumsdirektør.

[NB Saken er oppdatert]

Da kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande inviterte med seg 65 museumsdirektører på studietur til Skottland i mars, ble ingen fra de samiske museene invitert. Anne May Olli er direktør ved RiddoDuottarMuseat, og hun reagerer kraftig.

«Leser om kollegialt, lærerik og inspirerende tur, og alt jeg tenker er at ingen av de samiske museene ble invitert med på turen. Vi er ikke en del av museene i Norge. Vi er ikke inkludert.», skriver hun i et innlegg på sin facebookvegg.

Inspirasjonstur

Kulturdepartementet (KUD) jobber for tiden med en ny museumsmelding. Bakgrunnen for studieturen skal ha vært å diskutere fremtiden for norske museer, og å bli inspirert av skotske løsninger på museumsutfordringer. Større samarbeid med næringslivet og privat finansiering av sektoren enn i Norge, har vært framhevet som en av flere begrunnelser for valg av reisemål.

De fleste museene som var med er en del av det «Nasjonale museumsnettverket». Det vil si de 63 museene som får sine statlige driftsmidler over kap. 328 post 70 på Kultdepartementets statsbudsjett. Det er Sametinget som fordeler de statlige midlene til de samiske museene, de er derfor ikke med i dette nettverket. Det finnes også en rekke andre museer i Norge som ikke var invitert. Både museer som får driftsmidler fra KUD (men under en annen post på statsbudsjettet, f.eks. Astrup Fearnley Museet og Jødisk museum i Oslo) og alle etatsmuseene og universitetsmuseene og andre som ikke får midler fra KUD.

Ikke bare «Museumsnettverket»

Imidlertid er det også gjort unntak: Både Munch-museet og Kulturhistorisk museum i Oslo fikk være med på turen, og ingen av disse får driftsmidler fra KUD: sistnevnte er universitetsmuseum og ligger under Kunnskapsdepartementet, mens Munch-museet fullfinansieres av Oslo kommune. Den informasjonen gjør at Olli anser saken som enda mer alvorlig:

– Når andre museer som ikke er finansiert under post 70 også er invitert, er min første reaksjon er at det rett og slett beviser at de samiske museene segregeres med viten og vilje, sier Olli til Museumsnytt.

Museumsdirektøren fikk vite om turen få dager før den startet. Invitasjonen kom flere måneder tidligere. «Vi kan ikke si ifra, når vi ikke engang vet at vi utestenges», skriver hun i facebookinnlegget. For Olli er saken dråpen som fikk begeret til å renne over.

– Saken synliggjør den systematiske diskrimineringen de samiske museene blir utsatt for, og som vi har prøvd å belyse i en årrekke. Vi har ikke de samme forutsetningene som resten av museums-Norge. Vi holdes utenfor og det sørges for at vi ikke skal kunne få den samme utviklingen, sier hun.

Bevisst diskriminering

Olli mener diskrimineringen foregår bevisst, og at Kulturdepartementet gjemmer seg bak det faktum at de samiske museene forvaltes av Sametinget:

– Jeg syns denne saken synliggjør at dette er en unnskyldning og en ansvarsfraskrivelse, sier hun til Museumsnytt. Hver gang vi løfter opp de utfordringene vi har i vår hverdag blir vi sent i retur til Sametinget. Sametinget får beskjed om å prioritere innenfor sitt budsjett, et budsjettet som er langt mindre enn det Den Norske Opera tildeles årlig. Selv om sametinget har oppgaver fra fødsel til død, oppvekst til eldreomsorg og retten til å bevare vårt språk, sier Olli.

Ole Aastad Bråten, direktør ved Valdresmusea, var med på turen og har beskrevet den som svært inspirerende og lærerik. Han stiller seg bak kritikken til Olli.

– Det er klart de samiske museene kunne hatt stort utbytte av denne studieturen. Hvilken budsjettpost man finansieres over burde ikke bety noe, og i dette tilfellet ser det ut som om departementet burde hatt en bedre kritisk gjennomgang av hvem de ønsket å invitere, sier Bråten.

Anette Trettebergstuen (A) har 1. april stilt følgende skriftlige spørsmål til kultur- og likestillingsministeren i Stortinget:

«Jeg ser at det kan være formelle grunner til å utelate de samiske museene fra studieturen for Museums-Norge i mars, men var det klokt å gjøre dette?» I begrunnelsen for spørsmålet skriver hun bl.a. «Selv om disse museene i dag ikke inngår i det nasjonale museumsnettverket, er det naturlig å anta at de har tilsvarende behov for idetilfang, kunnskap og utvikling.»

Kanskje neste gang

Kulturministeren har en frist på seks dager til å svare på skriftlige spørsmål, og politisk ledelse  ønsker ikke å kommentere saken i Museumsnytt før de har besvart spørsmålet i Stortinget. Imidlertid opplyser departementet følgende i en e-post til Museumsnytt:

«Det er første gang Kulturdepartementet har arrangert og gjennomført en studietur til utlandet med deltakelse fra museumssektoren. Studieturen var ikke ment til å omfatte hele Museums-Norge. Vi inviterte om lag 60 museer med på turen til Skottland, det utgjør rundt halvparten av alle museer i Norge, hvorav de fleste av disse har direkte tilknytning til Kulturdepartementet.

Samiske museer er en viktig del av museumslandskapet i Norge og museumsmeldingen. Derfor har vi invitert samiske museer til å delta i dialogmøter. I tillegg planlegges det også flere studieturer som vil kunne omfatte samiske museer.»

 

Fakta // Samiske museer:

De seks samiske museene fikk til sammen i underkant av 35 millioner kroner i statlige driftsmidler i 2017. Det er litt mindre enn Musea i Sogn og Fjordane, og litt mer enn Vestfoldmuseene.
De seks museene er:
Tana og Varanger museumssiida – (Øst-Finnmark)
RidduDuottarMuseat (RDM) – (Vest-Finnmark)
Senter for nordlige folk – Troms
Várdobáiki – Nordland
Árran julesáme guovdásj – Nordland
Saemien Sijte – Trøndelag

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser