Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltFor fattige for erstatning

For fattige for erstatning

De samiske museene har for lave egeninntekter til å få korona-kompensasjon fra staten, sier kulturministeren.

Museumsnytts opptelling viser imidlertid at flere av de museene som får midlertidig økt direktetilskudd fra staten gjennom forslaget fra regjeringen, har like lav andel egeninntekter som de samiske museene.

For lave besøkstall

I slutten av mai kom endelig forslaget fra Kulturdepartementet om at også de museene som har over 60 prosent offentlig støtte skulle kunne få kompensasjon for tapte inntekter på grunn av Covid-19. Forslaget ble stortingsbehandlet 19 juni. Ordningen gjelder bare museene som får støtte fra Kulturdepartementet, og ikke for blant annet de samiske museene (som får sin statlige støtte fra Sametinget).

spørsmål fra stortingspolitiker Steinar Karlstrøm (A) om det vil komme kompensasjon også til de samiske museene, svarte kulturminister Abid Raja i går (22. juni) at de samiske museene normalt har så lave besøkstall og egeninntekter at det ikke trengs. Han viser til at tall fra 2019 viser at den offentlige finansieringen utgjorde mellom 87 og 98 prosent av de totale årlige inntektene ved de samiske museumsenhetene.

Ifølge en opptelling Museumsnytt har gjort foreslo imidlertid Regjeringen tilskudd til flere andre museer med lav andel egeninntekter. Her er en oversikt over tilskuddsøkningen regjeringen har foreslått for museer med egeninntekt på under 10 prosent (tallene i parentes viser andelen egeninntekter i 2018) :

 • Nord-Troms museum (2%): 70 000 kroner
 • Haugalandmuseet (3%): 255 000 kroner
 • Perspektivet museum (4%): 100 000 kroner
 • Sunnhordland museum (6%): 85 000 kroner
 • Midt-Troms museum (6%): 125 000 kroner
 • Jødisk museum Oslo (6%): 135 000 kroner
 • Østfoldmuseene (6%): 850 000 kroner
 • Preus museum (7%): 210 000 kroner
 • Nordnorsk kunstmuseum (8%): 540 000 kroner
 • Musea i Sogn og Fjordane (8%): 1 840 000 kroner
 • Dalane Folkemuseum (9%): 130 000 kroner

Kilde: Museumsvurderingene 2018 (Kulturrådet) og Prop. 127 S (2019-2020) (KUD)

– Urettferdig

– I et likebehandlingsperspektiv er dette ikke greit, det er enkelt og greit urettferdig, sier generalsekretær Liv Ramskjær i Norges museumsforbund.

– De samiske museene vil ifølge Sametinget tape nær 1,6 mill. kroner i inntekter fra butikk-, kafé- og kiosksalg på grunn av covid-19 og særlig for noen av institusjonene vil dette bety ganske mye, sier hun.

I et innspill sendt 10. juni til til stortingsbehandlingen av forslaget, anslår Sametinget at Sameien Sijte vil tape kr. 491 571, Árran 122 000, Várdobáiki 453 129, Senter for nordlige folk 29 000, RiddoDuottarMuseat 343 157 og Tana og Varanger museumssiida kr. 146 728.

– Små inntekter betyr ganske mye i en presset museumshverdag der man kanskje også har andre inntektstap, sier Ramskjær, og presiserer:

– Argumentet om lave besøkstall er irrelevant, når andre museer med lave egeninntekter har fått ekstra tilskudd over denne ordningen. For små museer med lav egenkapital og en allerede presset økonomi, vil hver krone telle. De samiske museene vil helt sikkert også oppleve redusert besøk i år. Kompensasjonen til museer med mer enn 60 prosent offentlig støtte gjør at de kan gå inn i sesongen med litt lavere skuldre og litt færre bekymringer enn de ville gjort uten, selv om dette dessverre bare blir ett av flere vanskelige år framover. Jeg mener det er helt naturlig at de samiske museene burde få den samme muligheten, sier generalsekretæren.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser