Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltNordenfjeldske Kunstindustrimuseum stenger på ubestemt tid

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum stenger på ubestemt tid

Museumsbygget i Munkegaten i Trondheim stenger helt eller delvis i løpet av første halvår 2021, skriver museet i en pressemelding.

Framtiden til museumsbygget er ikke avklart, og siste åpningsdag før stenging er foreløpig ikke bestemt. Stengingen er nylig vedtatt av Styret i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og Stiftelsesstyret i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Årsaken er omfattende rehabiliteringsbehov:

«En tilstandsrapport utarbeidet av Multiconsult i 2020 slår fast at dagens bygg ikke oppfyller norsk standard, verken i forhold til byggetekniske forskrifter eller krav til forsvarlig drift av museumsbygg og samlinger. Museets ledelse vurderer at tilstanden er så alvorlig at bygget må stenges slik at man kan starte arbeidet med å ivareta samlingenes forvatningsbehov. Det vil bli igangsatt en nærmere vurdering av de bygningstekniske forhold», står det i pressemeldingen som ble sendt ut av MiST torsdag 29. oktober.

– Dette er nok dessverre en ganske varslet hendelse, vi har slitt med bygget i over ti år, sier avdelingsdirektør ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Åshild Adsen.

– Men å stenge bygningen, er det nødvendig?

– Ja, det tekniske anlegget må skiftes ut, og for å i det heile tatt igangsette arbeidet må vi tømme hele museet. Vi har en samling av stor verdi både nasjonalt og internasjonalt, og for å bevare den forsvarlig kan vi ikke fortsette å flikke, forklarer hun.

Museumsbygningen i Munkegaten ble oppført i 1968. Det var arkitekt Herman Krag som sto bak den modernistiske bygningen til det nå 127 år gamle kunstindustrimuseet.

– Hva er grunnen til at bygningen er i så dårlig stand?

– Vi sliter med et vedlikeholdsetterslep som har pågått i over 50 år. De siste årene har vi gjort mange utbedringer med blant annet vinduer og brannsikring. Men nå når hele det tekniske anlegget må skiftes ut er det alvorlig. Behovet slik det er nå regner vi at vil koste rundt 300 millioner kroner, forteller Adsen.

DÅRLIG STAND: Museumsbygningen, tegnet av Herman Krag til museet, åpnet i 1968, og var det i dag 127 år gamle museets tredje tilholdssted. Foto: Foto Wil Lee-Wright

I følge rapporten fra Multiconsult vil de tekniske oppgraderingene alene koste 96 millioner kroner. Videre er det både sopp og asbest i bygningen og både tak og gulv må skiftes ut i følge Adsen.

På museet ser man nå fram til å fokusere på samlingsforvaltningen:

«De ansatte ved Nordenfjelske Kunstindustrimuseum vil fortsatt arbeide i bygget, der nær 40 000 gjenstander skal tilstandsvurderes og digitaliseres før de midlertidig flyttes over i egnete magasiner», står det i pressemeldingen.

Museet har foreløpig ikke noe konkret tidsperspektiv. Hvorvidt museet blir rehabilitert og vil åpne igjen er heller ikke klart.

– Vi ser på ulike muligheter og skal vurdere både nåværende lokasjon og en sammenslåing med Trondheim kunstmuseum i ny bygning, og mye blir nok klart i løpet av det kommende året, sier Adsen.

MiST har inngått en avtale med Urgent Agency og Dyvik arkitekter, som vil bistå i prosessen med å se på ulike alternativer, et arbeid som vil bli ferdigstilt i løpet av 2021.

Adsen, som går av som direktør i januar 2021, er opptatt av at museet har planer for å fortsette sitt formidlingstilbud. Deler av samlingen vil fortsatt kunne oppleves på Hannah Ryggen-senteret, på Austråttborgen og ved andre MiST-museer.

– Vi kommer til også ellers til å være synlige, både nasjonalt og internasjonalt, med blant annet utlån og pop up-utstillinger. Museet har planer for tilgjengeliggjøring av samlingene gjennom flere ulike prosjekt, forsikrer Adsen.

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser