Hold deg oppdatert - meld deg på vårt nyhetsbrev
AktueltPublikum, publikum og penger

Publikum, publikum og penger

I november går Norsk Publikumsutviklings (NPU) årlige konferanse av stabelen igjen, denne gang i Bergen og med det overordnede temaet «Vi må snakke om penger».

– Hvorfor «må vi snakke om penger»?

– Vi spør blant annet hvordan vi kan få til både økt mangfold og økt egeninntjening. Konferansen er kuratert i forlengelsen av Kulturmeldingen, som på den ene siden har svært ambisiøse mål om institusjonenes betydning for utviklingen av demokratiet, og på den andre siden krever økt egenfinansieringsgrad med økt brukerbetaling og mer private penger. Men normalt er det vesentlig enklere å drive mersalg til allerede eksisterende kunder enn å få nye «grupper» til å engasjere seg, sier Ingrid Elisabeth Handeland, direktør for NPU.

REGIONREFORMEN

Handeland mener troen på at innovative, digitale opplevelser vil føre til nye gjesteog inntektsstrømmer foreløpig ikke har skapt stor entusiasme i det brede lag av institusjonsfeltet.

– Mange mener fortsatt at institusjonene skal være gratis, i alle fall så billig som overhodet mulig, og at det er forutsetningen for økt bruk og økt brukermangfold. Pengetemaet har flere dimensjoner, blant annet er det relevant opp mot regionreformen, mener Handeland. – Hvordan skal spleiselaget mellom stat og kommuner bli i fremtiden? Kommer det til å bli svakere vekst i budsjettene, reelle kutt eller i verste fall avvikling av eksisterende tilbud dersom ansvaret overlates til lokalpolitikere?

RELEVANT FOR MUSEENE

Direktøren mener årets konferanse er spesielt egnet for museene.

– I år har vi mange programposter som snakker direkte til museene. Kritikerduoen The white pube åpner konferansen med en sesjon med tittelen «Alt som er galt med museene». Vi har en «museumssamtale» om kuratert økonomi og institusjonenes samfunnsrolle i lys av private midler, brukerfinansiering og kommersielt samarbeid og «Skam-metoden i museet» med Kirsten Thorset Poppe om å sette brukernes behov i sentrum. I tillegg kommer den danske aktøren Marker & Rasmussen som mener at museene har et uutnyttet kommersielt potensial, og skal snakke om hvordan museene kan utvikle forretningsmodellen sin, forteller Handeland. Direktøren er opptatt av hvordan publikumsutvikling generelt handler om å kjenne sitt publikum, og til de motivasjonene og barrierene publikum har for å i det hele tatt oppsøke kulturinstitusjonene.

– Vi har mange programbolker som henvender seg til alle kulturinstitusjoner, også museene med deres samfunnsansvar og mandat. Alle sesjonene på konferansens dag to diskuterer alt fra mangfold og inkludering til forretningsutvikling og hvordan man kan nå større publikum gjennom sosiale medier. For museene kan det også handle om et skifte av fokus, fra samlinger til publikum og fra formidling som opplæring til formidling som opplevelse, mener Handeland.

MUSEUMSRELEVANT: NPU-direktør Ingrid Handeland mener NPU-konferansen i år er ekstra relevant for museene. FOTO: TALE HENDNES
FOTO: TALE HENDNES

FAKTA // NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING (NPU)

❱❱ www.npu.no
❱❱ Etablert i 2009.
❱❱ Nasjonalt nettverk i kunst- og kultursektoren.
❱❱ Skal øke kunnskap om befolkningens motivasjon og barrierer for deltakelse.
❱❱ 107 betalende medlemmer i nettverket.
❱❱ Medlemmene eier NPU.
❱❱ Årlige konferanse.


Artikkelen er hentet fra papirutgaven av Museumsnytt nr. 3/2019. Kontakt redaksjonen for abonnement (kr. 300,- i året)

Likte du denne artikkelen? Del den med en venn og kollega.

Annonse
Annonser