RUNDT BORDET

ASSIMILASJON: Dokumentasjon av norsk assimilasjonspolitikk er fremstilt i et rom malt som det norske flagg – et effektfullt grep. Foto: Cecilie Skjerdal

RUNDT BORDET: Ved hjelp av en prosjektor i taket, inviteres du til “å sitte rundt bordet” og lytte til samtaler mellom kurator og rom. Viktige begreper og trekk ved romkultur forklares og drøftes. Foto: Cecilie Skjerdal

RADIOOPPTAK
SKJULTE SKATTER