Stavebøylen Illustrasjon Ståle Ådland

Illustrasjon Ståle Ådland

Tynn metallbøyle med fester til veggen og en stang ned til gulvet.
Stavebøyle